Jak działa GPS?

agencja.eriko.net.pl

Nawigacja satelitarna wykorzystuje fale radiowe pochodzące ze sztucznych satelitów, by określać położenie wybranych punktów, a także przemieszczających się odbiorników w dowolnym miejscu na Ziemi. GPS jest z kolei jednym z systemów nawigacji satelitarnej, który wykorzystywany jest najczęściej.

GPS, czyli Global Positioning System, jest najnowocześniejszym systemem nawigacyjnym Navstar, który został stworzony do dokładnego określania globalnego zasięgu. Wyróżniamy również inne systemy nawigacji satelitarnej.

Jest to między innymi rosyjski GLONASS, który odpowiada funkcjom GPS Navstar. Obie nawigacje działają na zbliżonej do siebie zasadzie – bierne mierzenie odległości pomiędzy satelitami a odbiornikiem.

System nawigacji satelitarnej wykorzystywany jest powszechnie w takich dziedzinach jak ratownictwo, transport drogowy, lotniczy, morski i kolejowy, zgłoszenie kontroli drogowej, administracja publiczna, a w tym w bankowość i finanse. Nawigację wykorzystuje się także w geodezji i w nawigacji osobistej.